Jakub Fides - Front End developer / Webdesigner

  • HTML 5
  • CSS 3
  • JS
  • jQuery
  • Bootstrap
  • Nette
  • Git

Tato stránka slouží jako portfolio pro životopis.